MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alpaslan DURMUŞ´un Açıklamaları