BALIKESİR BANDIRMA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Büro

Birimin Görevleri:


 • Özel Büroda yapılan iş ve işlemleri Millî Eğitim Müdürüne bağlı ve sorumlu olarak mevzuat çerçevesinde yürütmek,
 • Milli Eğitim Müdürüne Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğine belirtilen görevleri yürütürken iş akışını hızlandırmak verimliliğini arttırmak amacıyla hazır edilmesini uygun gördüğü yazıları mevzuat doğrultusunda hazırlatmak,
 • Milli Eğitim Müdürünün bölümlerle ilgili verdiği direktiflerde ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,
 • Aciliyet gerektiren yazıların faks ve elektronik posta yolu ile iletilmesini sağlamak,
 • Milli Eğitim Müdürünün resmi ve özel yazışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Milli Eğitim Müdürünün verdiği yetki içerisinde yazışmaları ve belgeleri müdür adına imzalamak ve imzasından sorumlu olmak,
 • Özel Büroya gelen, gizli ve çok gizli yazıları kapalı vaziyette diğerlerini ise açık olarak Millî Eğitim Müdürünün görüşüne sunmak, Müdürlük Makamından gönderilecek özellik veya gizlilik arz eden yazıların usulünce yazışmalarını yapmak, 
 • Gizlilik dereceli evrakın teslim alınması,  sevk edilmesi, kaydı, ilgililer arasında el değiştirmesi, sayımı, dökümü ve muhafazası gibi işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek,
 • Bakanlık, Valilik ve diğer kurumlardan gelen yazılar ile şahıslardan gelen dilekçelerin incelenerek bölümlere havale etmek, özellik arz eden, emir-mukteza gerektiren yazılar ile genelgeler hakkında Millî Eğitim Müdürünü bilgilendirmek.
 • Milli Eğitim Müdürünün yapacağı toplantılarda direktifi doğrultusundaki gündemi hazırlamak toplantı tutanağının tutulmasını sağlamak alınan kararların ilgililerce icrası hakkında Milli Eğitim Müdürüne arz etmek,
 • Özel Büro ile ilgili dosyalama işlemlerin düzenli yürütülmesini sağlamak,
 • Millî Eğitim Müdürünün talimatı doğrultusunda incelenmesi/araştırılması gereken konular hakkında ilgili bölümlerden görüş isteyerek Millî Eğitim Müdürüne sunmak ve takip etmek,
 • Devlet Memurları Kanunun 122. maddesi gereği Makamdan alınan talimatlar doğrultusunda başarılı personele Başarı Belgesi verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
 • Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, Müsteşar ve Vali’nin kuruma ve bağlı kurumlarımıza yapacakları ziyaretlerde gerekli tedbirleri almak, Her türlü toplantı, tören, protokol ve etkinlikler için kullanılacak alanlara (ilgili birimlerle koordineli) bayrak, flama asılmasını sağlamak, ulusal bayramlarda ve önemli günlerde iç ve dış mekanlara Atatürk afişi, bayrak ve flamaların asılması ile ilgili işlerin yapılmasını sağlamak,
 • Kurum hizmet binası önünde, makam odasında, toplantı, konferans, kongre ve brifing salonunda, tören alanında ve salonunda ulusal ve kurumsal bayrakların konması, bulundurulması ya da çekilmesi ve indirilmesi görevlerini yerine getirmek,
 • Makam odalarını, toplantı, brifing ve tören alan ve salonlarını mevzuata ve protokole uygun olarak düzenlemek,
 • Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulamak.
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

17 Eylül Mah. Hacı Keşfettin Cad. N.22 Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bandırma / Balıkesir - 0266 714 83 67 / 68

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.